marta papierowska

malarstwo

grafika

rysunek

obiekty

contact

info

Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012 Heimat, obiekt, 2012

HEIMAT
Praca powstała na plenerze w Breadbeck ( Niemcy). Obrus jako symbol małej ojczyzny, „matczyzny”. Składa się z paru warstw i przypomina mi obrus z domu mojej babki. Wydaje się być rozmazany jak obrazy w pamięci rozmazuje czas.


HEIMAT
The work was created on an open-air in Breadbeck (Germany). A tablecloth as a symbol of a small fatherland (motherland). It is composed of a few layers, and reminds me of a tablecloth from my grandmother’s home. It seems to be smeared like time…. Pictures in our memory.