marta papierowska

malarstwo

grafika

rysunek

obiekty

contact

info

Palarnia, obiekt, 2012 Palarnia, obiekt, 2012 Palarnia, obiekt, 2012 Palarnia, obiekt, 2012

PALARNIA
Praca powstała na Spichlerz Sztuki 2012. Budynek starego spichlerza przez parę lat funkcjonował jako klub muzyczno- bilardowym. Palarnię, która została specjalnie wydzielona, często spowijał gęsty dym. Wykorzystałam tę przestrzeń do zawieszenia wielobarwnych wstążek, by nadać jej lekkości, zmienić jej przeznaczenie. Gęsto zawieszone wstążki przez które można było przechodzić, szum wentylatora i jego lekki powiew nadał palarni całkowicie inny wymiar.


THE SMOKING ROOM
This work was created for Spichlerz Sztuki 2012 (Art Granary). The building of the old granary functioned as a music-billiard club for a number of years. The smoking room, which was purposefully designated, was often shrouded in thick smoke. I hang multi-coloured ribbons in this place to bring lightness into it, to change its destination. The densely hanging ribbons, through which one could walk, the hum from the ventilator and a slight breeze, gave the smoking room a totally different dimension.