marta papierowska

malarstwo

grafika

rysunek

obiekty

contact

info

Przyparcia małżeński, linoryt, 15x10,5cm, 2015 Powroty małżeńskie, linoryt, 15x10,5cm, 2015 Małżeńskie sny, linoryt, 15x10,5cm, 2015 Macieżyństwo, linoryt, 15x10,5cm, 2015 Życie małżeńskie, linoryt, 15x10,5cm, 2015

ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Prace z „Życia małżeńskiego” to czasem satyryczny a czasem nie, komentarz na temat wspólnego, niełatwego życia.


MARRIED LIFE
Works depicting 'Married Life' are sometimes, and sometimes not a satiric comment on the difficulties of life in a relationship.